• pagina oficiala a executorului judecatoresc

  BUCUREAN IOAN

  "Executorul judecatoresc trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu clientul de care este angajat, precum si cu tertele persoane, sub rezerva respectarii obligatiei de confidentialitate. Lipsa de transparenta poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecatoresc si este interzisa cu desavarsire"

Despre Mine

A fi executor judecatoresc nu este nici simplu si nici usor. Cateodata apar situatii delicate, alteori situatiile devin dificile. Gestionarea lor trebuie sa duca spre un singur final. Cel al respectarii legii asa cum este ea la acel moment.

Am intrat in corpul executorilor judecatoresti in urma cu 20 de ani convins fiind de la bun inceput ca pot sa fac fata oricaror provocari. Si odata cu experienta dobandita in decursul acestor ani am inteles ca o continua perfectionare in aceasta meserie, este cheia spre un rezultat legal si corect. Am participat la numeroase cursuri de pregatire profesionala care m-au ajutat pe mine si pe colegii mei sa fim la zi cu schimbarile produse in legislatia civila.

Am fost numit executor judecatoresc prin Ordinul Ministrului Justitiei 685/C/04.04.2001.

Sunt membru al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Oradea avand competente de solutionare a cazurilor pentru judetele Bihor si Satu-Mare.

Imi exercit meseria, asa cum o fac si colegii mei: cu onoare, constiinta si profesionalism. Sunt la dispozitia clientului indiferent de rangul sau pozitia sa sociala; imi asum raspunderea pentru finalizarea oricarui caz care implica autoritatea executorului judecatoresc. Consider ca pe cale amiabila, se pot evita evenimente cu consecinte nedorite pentru ambele parti indiferent de natura lor.


Va multumesc pentru atentia acordata,

BUCUREAN IOAN

Servicii

Biroul pe care il conduc ofera servicii profesioniste si competitive care tin de atributiunile executorului judecatoresc. Orice cererere pentru executare silita adresata biroului trebuie sa fie depusa la sediul nostru, in scris si doar de catre persoanele care detin un titlu executoriu impotriva debitorilor domiciliati pe raza judetelor Bihor si Satu-Mare. Ofer cateva explicatii orientative pentru persoanele interesate:

Cod de Procedura Civila

Conform reglementarilor din Codul de Procedura Civila exista doua modalitati de executare silita:
 - executare silita directa;
 - executare silita indirecta.

Executare silita directa

In categoria executarilor silite directe se pot regasi:
 - evacuari din orice fel de spatii;
 - incredintarea sau stabilirea domiciliului minorului ori dreptul de vizitare al acestuia;
 - punere in posesie;
 - granituire (delimitarea a doua proprietati vecine);
 - desfiintarea/demolarea unor lucrari sau constructii.

Executare silita indirecta

Din categoria executarilor silite indirecte amintim cateva:
 - urmarire imobiliara a creantelor;
 - urmarire mobiliara a creantelor;
 - poprire de orice fel;
 - inventariere de bunuri;
 - constatarea unor situatii de fapt;
 - licitatie publica pentru vinzarea bunului supus impartelii judiciare.

Atributiuni specifice

Conform Legii 188/200, art.7 sunt indrituit cu ducerea la indeplinire a urmatoarelor acte:
 - punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 - notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 - comunicarea actelor de procedura;
 - recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 - aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 - constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
 - intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
 - intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 - oricare alte acte sau operatiuni date de lege in executorului judecatoresc.

Onorarii practicate

Onorariile stabilite pentru indeplinirea oricaror acte de catre executorul judecatoresc sunt stabilite si aprobate prin ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/C/2006, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 936/20.11.2006.

Legislatie

Procedurile care le urmez si actele care sunt duse la indeplinire se incadreaza strict in limitele legii. In interiorul biroului nu se face rabat de la aplicarea legii, nu se forteaza legea de niciun fel. Redau mai jos cadrul legislativ pe baza caruia imi desfasor activitatea si pe care trebuie sa il respect, cu precizarea ca toate reglementarile legislative sunt actuale.

LEGEA Nr. 188 din 01.11.2000

Lege referitoare la executorii judecatoresti cu versiunea actualizata si pusa in aplicare prin Legea nr. 76/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012 de la data de 15.02.2013.

REGULAMENT

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

STATUT

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

COD DE PROCEDURA CIVILA

Codul de procedura civila republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din data de 10 aprilie 2015.

LEGEA Nr. 151/2015

Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice.

Licitatii

Toate licitatiile organizate de catre un executor judecatoresc sunt deschise publicului. Cu alte cuvinte orice persoana fizica poate participa la adjudecarea diferitelor bunuri ale debitorului scoase la licitatie, exceptand debitorul sau persoane apropiate acestuia.

 • ACTE

  Persoana interesata va depune la biroul nostru urmatoarele acte necesare pentru participarea la o licitatie: cerere pentru participare la licitate in care se va specifica oferta de cumparare, copie dupa actul de identitate pentru persoanele fizice sau in cazul persoanelor juridice copia certificatului de inmatriculare de la Registrul Comertului si dovada efectuarii platii cautiunii in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei care se efectueaza la acea data.

 • FORMULARE

  Este indicata o vizita la biroul executorului judecatoresc pentru a intra in posesia formularelor sau pentru a prezenta documentele necesare participarii la o licitatie, cu aceasta ocazie se ofera si explicatii sau indrumare acelora care doresc sa liciteze astfel incat sa fie intrunite toate conditiile pentru buna desfasurare a licitatiei la data programata si pentru a se evita unele neintelegeri care pot sa apara datorita specificului actiunii propriu-zise.

 • IMPORTANT

  In cazul in care la prima licitatie nu se obtine pretul de evaluare, urmatoare licitatie va porni de la 75% din pretul bunului evaluat cu precizarea ca sub aceasta valoare nu se mai poate cobori sub nicio forma. In cazul adjudecarii bunului scos la licitatie adjudecatarul va depune in cel mult 30 de zile suma cu care a fost declarat castigator din care se deduce cautiunea depusa. Sunt scutiti de la plata cautiunii creditorii care au creante in rang util.

 • CAUTIUNE

  In situatia in care exista mai multi participanti la licitatie, cei care nu au fost declarati adjudecatori vor intra in posesia cautiunii depusa anterior prin inaintarea unei cereri catre executorul judecatoresc pentru restituirea sumei depusa ca si cautine.

 • ANULARE

  Daca adjudecatarul nu depune suma stabilita la finalizarea licitatiei, in termenul acordat de maxim 30 de zile, acesta va suporta cheltuielile care apar cu organizarea unei noi licitatii pentru bunul respectiv prin retinerea din cautiunea depusa a sumelor datorate in baza unui proces verbal intocmit de catre executorul judecatoresc si care constituie titlu executoriu.

 • ADJUDECARE

  Contestarea procesului verbal de licitatie se poate face in termen de 15 zile de la finalizarea licitatiei. Daca nu exista contestatii, dupa expirarea acestui termen si dupa achitarea integrala a sumei la care s-a incheiat licitatia sau a avansului in cazul vanzarii cu plata in rate executorul judecatoresc va face toate demersurile necesare astfel incat cel care a dobandit bunul licitat sa intre in posesia actului de adjudecare fie ca acesta este sub forma titlului de proprietate ori inscrierea in Cartea Funciara in cazul imobilelor.

Contact

Persoanele interesate pot contacta biroul sau pe mine personal fie prin completarea formularului de contact online, prin telefox ori fax sau direct la sediul biroului la adresa pe care o puteti gasi inclusiv utilizand Harta Google.

Localizare